Kun jokin jossain syttyy

, kun tilan antaa ja luopuu, niin voikin riittää sekunnin arkinen katse, jo ennen pelkkää, ja ennen tilaa. Ja avautuu kertova, aavistava, kaiken kääntävä kantava. Ja alkaa punnitsemisen aika, joka sekin jää etsimisen jalkoihin. Eikä siinä ole sinänsä uutta, mutta siinä on elämä.